WF z KLASĄ

„WF z Klasą” to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

Program „WF z Klasą” wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

 

ZADANIA SZKÓŁ W PROGRAMIE:

I. SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ (SOS) to ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. To okazja aby dowiedzieć się jakie oczekiwania mają uczniowie, a jakie nauczyciele. Jest to kluczowy moment w programie, który pozwoli zdiagnozować stan faktyczny lekcji WF-u w szkole oraz określić stan pożądany. Podczas debaty wspólnie powinny być wybrane zadania do realizacji w programie.

II. LOKALNA AKCJA SPORTOWA (LAS). Istotą LAS-u jest włączenie do działań społeczności lokalnej: rodziców, sąsiadów, mieszkańców gminy, uczniów i nauczycieli innej placówki itd. W tym celu może zostać zorganizowane sportowe wydarzenie lub można aktywnie włączyć się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).

III. CO NAJMNIEJ 2 ZADANIA DO WYBORU. Każda szkoła wybiera z puli opracowanej przez CEO przynajmniej dwa zadania, które dostosowuje do swoich potrzeb i warunków:

 1. Projekt edukacyjny z WF
 2. Odwrócona lekcja
 3. Nowe zajęcia pozalekcyjne
 4. Zdrowe odżywianie
 5. Technika informacyjno-komunikacyjna na WF-ie
 6. Rozruszaj rodziców
 7. Wsparcie dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 8. Lekcje poza szkołą
 9. WF dla dziewcząt
 10. Ruch na przerwach i innych lekcjach
 11. Interdyscyplinarność na WF-ie
 12. WF dla mniej wysportowanych
 13. MiniFit – test sprawności
 14. Poprawa frekwencji
 15. Ocenianie opisowe

IV. DOKUMENTACJA DZIAŁAŃ NA BLOGU.

W semestrze zimowym każda szkoła powinna przeprowadzić Sportowy Okrągły Stół i jedno zadanie do wyboru, a w semestrze letnim Lokalną Akcję Sportową i drugie zadanie do wyboru.