Szkoła w ruchu

OGÓLNOPOLSKA AKCJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

„Ćwiczyć każdy może”

ORGANIZOWANA W RAMACH ROKU SZKOŁY W RUCHU

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

RUCH W SZKOLE:

Obszar nr 1 – wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Obszar nr 2 – wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

Obszar nr 3 – edukacja zdrowotna

Obszar nr 4 – kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej

Obszar nr 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe

RUCH POZA SZKOŁĄ:

Obszar nr 6 – zajęcia zorganizowane

Obszar nr 7 – zajęcia niezorganizowane

Obszar nr 8 – aktywność z udziałem rodziny

Obszar nr 9 – aktywny wypoczynek

Każdy z obszarów zawiera konkretne zadanie do wykonania. Aby otrzymać tytuł szkoła musi spełnić i odpowiednio udokumentować trzy z podanych wyżej obszarów.

 

W ramach projektu „Szkoła w ruchu” nauczyciele wychowania fizycznego: Justyna Stankowska (koordynator projektu), Marzena Stankowska, Justyna  Bąk i Grzegorz Witkowski realizują trzy obszary:

OBSZAR 1 (obowiązkowy) obejmuje lekcje wychowania fizycznego zrealizowane w innowacyjny sposób w klasie I d, I e i II c;

OBSZAR 5 to zajęcia ruchowe dla młodzieży zorganizowane w czasie wolnym.Są to turnieje z różnych gier zespołowych, które w naszej szkole rozgrywane są od 11 lat w ramach Międzyklasowego Współzawodnictwa Sportowego;

OBSZAR 7 to indywidualne wsparcie naszych uczniów do podejmowania najprostszej formy aktywności fizycznej jaką jest bieganie.

 

Poniższa dokumentacja przedstawia szczegóły dotyczące realizacji obszarów w naszej szkole:

- Obszar1cz_a.pdf - konspekt lekcji

oraz prezentacja fotograficzna lekcji

- Obszar1cz_b.pdf - konspekt lekcji

oraz prezentacja filmowa lekcji

 

- Obszar5.pdf - opis zajęć

oraz prezentacja fotograficzna zajęć

- Obszar7.pdf - opis zajęć

oraz prezentacja fotograficzna zajęć

 

Pełną relację fotograficzną całego projektu można także oglądać w naszej galerii Szkoła w ruchu.