Akademia uczniowska

Projekt realizowany jest przy współpracy z CEO w naszej szkole od roku szkolnego 2010 aż do 2015. Cieszy się on dużym zainteresowaniem uczniów, ze względu na rodzaj zajęć prowadzonych przez Panie Beatę Mądry, Paulinę Plotę i Katarzynę Wynarowicz. Doświadczenie wykonywane przez uczniów pozwalają dotknąć zagadnień (co ważne z podstawy programowej!) od strony praktycznej i dzięki temu sprawiają uczniom wiele niezapomnianych wrażeń – a jak powszechnie wiadomo emocje powodują lepsze zapamiętanie wiedzy. Poza tym możliwość nauczenia swoich kolegów zagadnień, które poznali pomaga poczuć się im ważnymi i podkreślić własne umiejętności. Zajęcia są prowadzone w ramach Szkolnych Kół Naukowych.
W roku szkolnym 2014/2015 zakończyliśmy udział w unijnym projekcie Akademii Uczniowskiej. 

Więcej na stronie www.ceo.org.pl/pl/au